Vážení kolegové, členové územní skupiny IPA č.110, jsou již uplatněna nová pravidla.
Je tedy nutno dodržet termín a částku 700,- Kč uhradit NEJPOZDĚJI do 30.9.2018 !!! 

Ti z Vás, kteří jste v dojezdové vzdálenosti máte možnost uhradit tuto částku přímo na našem prvním poprázdninovém setkání v pondělí 3.9.2018 od 16.15 na DYNAMU.Přestože jsem již 2x upozorňoval na nutnost vyhovět podmínkám GDPR o ochraně a nakládání s osobními údaji, tak ještě 9 členů !!! moje upozornění, žádosti a prosby ignoruje...:-o:-(:-(( 

OPĚTOVNĚ tedy UPOZORŇUJI, ŽÁDÁM a P R O S Í M  NEKAŠLETE na MNE !!! Mám s tím jen samé problémy. V případě, že mi svůj souhlas, který jsem již 2x rozesílal nezašlete podepsaný zpět CO NEJDŘÍVE, pak vás nejsem oprávněn zahrnout do seznamů k vydání nových členských průkazů IPA na rok 2019 !!!

Chci věřit, že toto upozornění bylo již poslední a celou záležitost s GDPR budeme mít KONEČNĚ za sebou!!!.

S pozdravem SERVO per AMIKECO Jirka (DVVB-)) NEVYJEL

 

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION

sekce České republiky

Kounicova 24, 61132 BRNO

tel.: +420 974 621212, +420602541754

e-mail: gs.ipacr@seznam.cz,

internet: www.ipacz.cz

IČO: 18235395,       číslo účtu: 28037331/0100

Brno 8. srpna 2018

                                                                                               

                                                                                                         

Vedoucím                                                                                              

územních skupin IPA

sekce České republiky

Členské průkazy IPA 2018 – informace

 

 

            Při přípravě a objednání průkazů IPA na rok 2019 bude postupováno v souladu s ustanovením čl. 6 Stanov IPA sekce ČR.

  1. Územní skupiny do 30.9.2017 vyberou od svých členů členský příspěvek. Odvod do pokladny sekce činí 300,- Kč za jednoho člena.
  2. Nejpozději do 15. října 2017 převeďte příslušnou částku na účet sekce (číslo účtu je uvedeno v záhlaví). Do variabilního symbolu napište číslo vaší územní skupiny a do zprávy pro příjemce počet členů, za které platbu posíláte. Věnujte těmto údajům patřičnou pozornost, předejde se tak případnému dohledávání vašich plateb.
  3. Proveďte kontrolu aktuálnosti uvedených členů a případné nesrovnalosti označte a udejte údaje správné (např. nesprávné datum narození, apod.). V žádném případě soubor neupravujte, žádné údaje nemažte, neukládejte v jiném formátu, neměňte formát buněk apod. Takto aktualizovaný soubor bude současně závaznou objednávkou průkazů na rok 2019. Tento soubor mi zašlete také nejpozději do 15.10.2018

V příloze vám zasílám aktuální soubor vašich členů, kterým byl vydán členský průkaz na rok 2017, včetně nově přijatých členů v průběhu roku 2017.

 

U členů, kteří jsou v seznamu na rok 2018 a nezaplatí členský příspěvek na rok 2019, tuto skutečnost vyznačte („nezaplatil“). Zda bude těmto členům ukončeno členství pro nezaplacení členského příspěvku nebo zaplatí dodatečně bude řešeno až následně.

Pokud máte zájemce o přijetí, doporučuji je realizovat až k 1.1.2019, aby nemuseli platit členský příspěvek za rok 2018 a 2019. Přihlášky těchto členů mi pošlete, členský poplatek zahrňte do celkové platby za celou vaši územní skupinu a napište je do seznamu s datem přijetí 1.1.2019.

Připomínám skutečnost, že průkazy jsou zasílány k výrobci do Německa, proto nedodržení stanovených termínů ze strany některé územní skupiny, zdržuje odeslání seznamů průkazů všech územních skupin. V případě dodržení stanovených termínů je reálný předpoklad, že nové průkazy na rok 2019 vám budou zaslány zpět do Vánoc.


S pozdravem SERVO PER AMIKECO

Mgr. Pavel Fiala v.r.

generální sekretář

.