IPA

územní skupina 110, České Budějovice

Právě přítomno: 213 hostů a žádný člen

NOVINKY

!!! ĆLENSKÁ SCHŮZE
v Bowlingu Bar
 Dynamo
jste srdečně zváni

dne 5.2.2024 od 15:30 hod.
bližší info <<< zde >>>


Bowling

V rámci pravidelných turnajů v bowlingu vítáme členy i nečleny naší skupiny IPA každé první pondělí v měsíci.


ÚVODNÍ SLOVO…

 

Vážení přítomní, i já chci vás všechny co nejsrdečněji přivítat a slibuji, že se budu snažit, abychom oficiality příliš neprodlužovali.

 

Když jsme připravovali poslední VČS v prosinci minulého roku, rozhodli jsme zařadit do Plánu činnosti na rok 2013 jako nejdůležitější bod - oslavu 20. výročí založení naší územní skupiny. A rozhodli jsme tak přesto nebo možná právě proto, že nejaktivnější období má naše územní skupina zřejmě už za sebou…Je to bohužel odraz celospolečenské situace v zemi, ale zejména i důsledek neustálých reorganizací uvnitř PČR.

Zpřetrhání vazeb v rámci pracovních kolektivů má pak za následek nejen složitější způsob vzájemné komunikace a interakce, ale vede postupně i k velmi malé aktivitě členů. I vlastní propagace základních postulátů IPA je mezi policisty v činné službě bohužel nedostatečná. Z vlastních zkušeností vím, že někteří současní policisté ani nevědí, že IPA vůbec existuje a pokud vědí, tak jejich přehled o její činnosti a o základních idejích IPA je zcela minimální …..

 

Důležité však je, že my, kteří máme i nadále chuť se setkávat a kteří jsme se tu dnes dokázali sejít, jsme optimisté ! Vždyť poohlédneme-li se, pak je určitě celá řada věcí za těch 20 let, na něž můžeme být právem hrdí. Nechci tady vypočítávat všechny akce rok po roce /to bychom tu byli do rána…/, ale pro názornost - byla to řada akcí, od těch se sportovním zaměřením - MS v hokeji (Švýcarsko, Německo, Rakousko),velká fotbalová akce EURO 2000 (Belgie, Holandsko a SRN) až po společné akce s dalšími územními IPA skupinami v rámci republiky.Hlavním motorem většiny těchto akcí byl náš dlouholetý předseda Jarda Malovec. Na tomto místě však nelze nezmínit ani již tradiční „raftařské“ akce na řekách Slovinska a Rakouska, které pod hlavičkou naší IPA skupiny každoročně organizuje zapálený „raftař“, a taky bývalý předseda Vláďa Takáč. Kromě těchto zmíněných tu však byla i celá řada akcí, při nichž jsme navázali kontakty i s našimi IPA kolegy ze zahraničí- Slovenska, Rakouska, Švýcarska, Belgie, Německa... Mezi naše nejčastější kontakty patří i kolegové z „dalekého“ Prümu, ale zejména naši bavorští přátelé z IPA Landshut, s nimiž udržujeme velmi těsné kontakty už nejméně 15 roků. A to, že je zde dnes zastoupena jejich početná delegace je toho myslím nejlepším dokladem….

Tady chci ukončit svůj stručný výčet a odkázat vás na již kolující FOTOKNIHU, která je jakousi velmi výstižně sestavenou „videokronikou“ skupiny.

 

Najdete tam i vzpomínku na našeho 1.předsedu Míru ZÍDKA a zakládajícího člena Václava MARKA. Jejich památku nyní, prosím, uctěme minutou ticha

 

V souvislosti s připomínkou minulosti bych chtěl však připomenout i atmosféru přípravy těchto našich oslav. Každý z nás, kteří se víceméně pravidelně setkáváme při našich „bowlingových“ pondělcích, měl snahu přispět svojí troškou do mlýna …Fanda Holman přišel s nápadem pamětních listů, Gusta Rosenzweig s již zmíněnou fotoknihou, naše drahé polovičky slíbily připravit něco sladkého na zub, Jarda Malovec, který jako vždy srší nápady, slíbil nejen pořadatelsky zajistit bowlingový večer, ale byl i hlavním motorem při získání sponzorů, aby bylo možno naši oslavu důstojně realizovat. Kromě sponzorů „ z venčí“ (ZPMV, JčKÚ a našeho tradičního sponzora firma Táborský), musím však vyzdvihnout i sponzory z řad našich kmenových členů – Dušana Kupeckého, který kromě toho i aktivně spravuje naši webovou stránku, Tomáše Mašáta, Jardu Malovce, ale v jistém smyslu jsme sponzory vlastně my všichni, kteří jsme se aktivně zapojili do celkových příprav oslavy našeho výročí.

 

A tak tedy věřím, že máme chuť i v těchto podmínkách se nadále scházet a pokračovat ve své činnosti. Naplňovat tu nádhernou myšlenku profesní sounáležitosti, kolegiality, vzájemné pomoci a spolupráce, která je vyjádřená základním heslem IPA – SERVO per AMIKECO. A to jak vzájemně mezi sebou a mezi územními skupinami, ale patří sem i nadále udržování kontaktů s našimi zahraničními partnery. Dokud budeme mít chuť se aktivně podílet na takové činnosti nejen pro sebe, ale i pro druhé, dotud bude naše územní skupina IPA č.110 existovat.

 

Závěr :

 

Všechny, a nejen výše zmíněné akce, by nemohly vznikat bez nápadů, aktivity a iniciativního přístupu k jejich realizaci našich angažovaných členů. Oslava tohoto významného výročí v životě naší územní skupiny je tou nejlepší příležitostí se nejen ohlédnout, ale i ocenit ty, kteří se za tu uplynulou dobu nejvíce na této činnosti podíleli. Předsednictvo skupiny tedy navrhlo předsednictvu sekce vyznamenat tyto členy v souladu se Stanovami IPA .

 

Dovoluji si tedy v této souvislosti požádat viceprezidenta České sekce IPA Mgr. Petra DVOŘÁKA, aby se ujal slova.