IPA

územní skupina 110, České Budějovice

Právě přítomno: 11 hostů a žádný člen

NOVINKY

!!! ĆLENSKÁ SCHŮZE
v Bowlingu Bar
 Dynamo
jste srdečně zváni

dne 5.2.2024 od 15:30 hod.
bližší info <<< zde >>>


Bowling

V rámci pravidelných turnajů v bowlingu vítáme členy i nečleny naší skupiny IPA každé první pondělí v měsíci.

International Police Association (IPA)

International Police Association (dále IPA) je nezávislé sdružení příslušníků policejních služeb bez rozdílu postavení, hodnosti, pohlaví, rasy, barvy pleti, řeči a náboženství, stejně tak jako je-li v aktivní službě nebo v důchodu.

Svou činností se IPA snaží naplňovat ty své cíle, které byly zmíněny výše. Její faktickou činnost nelze žádným vyčerpávajícím způsobem obsáhnout. Záleží totiž individuálně na každé národní sekci, jakou reálnou činnost a aktivity bude pro naplnění cílů IPA vyvíjet. Dalo by se tedy jednoduše říci, že IPA pořádá nejen pro své členy jakékoliv vzdělávací, sportovní, kulturní či společenské aktivity, které mohou napomoci k realizací stanovených cílů. Např. ve svém školícím a vzdělávacím středisku na zámku Gimborn v Německu realizuje široký vzdělávací program formou seminářů.


Pořádá regionální, národní a mezinárodní vzdělávací setkání svých členů na všech pěti kontinentech. Poskytuje stipendia svým členům pro doplnění dalšího odborného vzdělávání a vzdělávacích cest. Pořádá týdny přátelství, sportovní soutěže a jubilea s kulturním a sociálním pozadím. Jedinečnou příležitost k získání nových zkušeností jsou mezinárodní programy výměny mládeže, poznávání policejních zařízení doma i v zahraničí, výměnu zkušeností s profesními kolegy.Jak bylo již uvedeno výše, činnost IPA na rozdíl od Interpolu a Europolu není zaměřena na mezinárodní policejní spolupráci, která by souvisela s plněním úkolů a povinností upravených a stanovených pro činnost jednotlivých policejních sborů členských států právními či jinými předpisy. Přesto je její postavení a význam na poli mezinárodní spolupráce vskutku nepostradatelné.

 

 


IPA územní skupina č.110 České Budějovice vznikla na ustavujícím kongresu v Chebu dne 2.6.1993. Je registrována u MV ČR pod IČO: 6908486

 

Datum vzniku: 2.6.1993
Obchodní firma: INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION - územní skupina IPA č. 110
Sídlo: České Budějovice, Pražská tř. 23, PSČ 37004
Identifikační číslo: 69084866
Právní forma: Organizační jednotka sdružení
Klasifikace ekonomických činností - CZ-NACE: Činnosti profesních organizací Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n.
Institucionální sektor: Neziskové instituce sloužící domácnostem
Počet zaměstnanců: Neuvedeno


Zakládací listina IPA:
Zakládací listina IPA č.110