IPA

územní skupina 110, České Budějovice

Právě přítomno: 58 hostů a žádný člen

NOVINKY

!!! ĆLENSKÁ SCHŮZE
v Bowlingu Bar
 Dynamo
jste srdečně zváni

dne 5.2.2024 od 15:30 hod.
bližší info <<< zde >>>


Bowling

V rámci pravidelných turnajů v bowlingu vítáme členy i nečleny naší skupiny IPA každé první pondělí v měsíci.

Město České Budějovice
(odkaz na památky města zde)

Neznám druhého města v Čechách, které by tak překvapovalo jako Budějovice České; pěkná je starobylá Plzeň, zajímavé jsou pestré Prachatice, zvláštní je průmyslový Liberec, ale Budějovice jsou zcela svými, zcela originálními vzdor vší smíšenině historické a moderní, nemám pro ně zkrátka jiného jména, než že jsou Florencií mezi venkovskými českými městy. Ne pro půvab vůkolí, ne pro památky všeho umění, ale pro jistou nepopiratelnou líbeznost svou. Války se Budějovic skoro nikdy netýkají a město je rozvinuto jako květ v zátiší.
Jan Neruda

Daleko viditelná Černá věž, pastýřka staré metropole na soutoku Malše a Vltavy, střeží kamenná stáda svých pozdně gotických, renesančních a barokních domů pod vysokým nebem jižních Čech na vyhaslém ohništi kdysi slavné tvrze politické a hospodářské expanze Přemysla Otakara II.. Ze všech stran se sbíhají cesty, ústící do hlavní středověké tepny, jejímž rušným řečištěm tekl hospodářský život z Čech k Dunaji a dále k moři ...
Miroslav Haller


České Budějovice byly založeny roku 1265 českým králem Přemyslem Otakarem II. na soutoku dvou řek - Vltavy a Malše.

Historický střed Českých Budějovic je Městskou památkovou rezervací. Dosud se zachoval soubor městského opevnění s několika hradebními věžemi a baštami (Železná panna, Otakarka, Rabenštejnská věž). Uprostřed MPR je čtvercové náměstí 130x130 metrů a uprostřed něj barokní Samsonova kašna. Dominantou náměstí je vedle kašny barokní radnice se zvonkohrou. Na náměstí jsou historické domy s loubím.
Vedle severovýchodního roku náměstí je chrám sv. Mikuláše, Černá věž (72 m). Téměř nejstarší stavbou v metropoli jenamesti Kostel Obětování panny Marie na Piaristickém náměstí, vedle ní dominikánský klášter též ze století 13..

Známá je i renesanční restaurace v Krajinské třídě - Masné krámy s empírovým štítem. Mezi další historické budovy patří biskupská rezidence, empírové Jihočeské divadlo, novorenesanční Jihočeské muzeum. Nejvýznamnější technickou památkou je asi strážní domek - pozůstatek nejstaršího nádraží na evropském kontinentě z dob koňky (Mánesova ulice), zájezdní hostinec U Zelené ratolesti a další budovy po koněspřežce.


České Budějovice jsou přirozeným hospodářským, finančním
a kulturním centrem jižních Čech, jsou statutárním, krajským a okresním městem. V minulosti byly krajským městem Jihočeského kraje a předtím kraje Českobudějovické a Budějovického. Od roku 2000 jsou opět sídlem Budějovického kraje.
Ve městě sídlí řada úřadu, institucí, společností, firem, průmyslových závodů, bank, pojišťoven, divadel, kin, kulturních a výstavních zařízení, obchodů. Budějovice jsou také důležitým železničním a silniční uzlem. Železnice Praha – Linec – Benátky, Plzeň – Vídeň ad.. Městem prochází trasa silnice I/3 E55 ve směru Kodaň – Berlín – Praha – Linec – Solnohradsko – přes Alpy do Benátek – dále až do Řecka, silnice E49 Plzeň – Vídeň, silnice E551 napojující České Budějovice na D 1 směr Brno, Slovensko.

České Budějovice jsou také významným centrem školství, sídlí zde desítky základních a středních škol, dále vyšší odborné školy a Jihočeská univerzita s fakultami pedagogickou, zemědělskou, biologickou, zemědělskou, teologickou, zdravotně sociální. Ve městě sídlí také Akademie věd.


Další výhodou Českých Budějovic je i jejich poloha a zejména umístění v pěkné krajině romantických jižních Čech. V okolí můžete obdivovat spoustu rybníku, které můžete lze ke koupání i k procházkám kolem nich, ale za návštěvu stojí i blízké pamětihodnosti – zejména zámek Hluboká.

I v samotné metropoli najdete zajímavé přírodní celky - lesopark Stromovka a Přírodní rezervace Vrbenské rybníky.

Od roku 1989 zažívají České Budějovice nový hospodářský rozvoj. Díky příznivé geografické poloze, nově otevřeným hranicím, velkému množství historických památek a značnému kulturnímu bohatství přitahují návštěvníky z celého světa.


České Budějovice jsou městem plným historie a pozoruhodných památek i městem žijícím současností. Jsou městem poutníků, turistů a milovníků umění i dobrých jídel (nezapomeňte na světoznámé českobudějovické pivo – zejména Budvar, ale i Samson). České Budějovice mají pěkné lesoparkové výstaviště (nejznámějším veletrhem je Země živitelka a Hobby).