IPA

územní skupina 110, České Budějovice

Právě přítomno: 52 hostů a žádný člen

NOVINKY

!!! ĆLENSKÁ SCHŮZE
v Bowlingu Bar
 Dynamo
jste srdečně zváni

dne 5.2.2024 od 15:30 hod.
bližší info <<< zde >>>


Bowling

V rámci pravidelných turnajů v bowlingu vítáme členy i nečleny naší skupiny IPA každé první pondělí v měsíci.

ZÁPAS v BOWLINGU mezi územními skupinami IPA č.105 a 110
P R O P O Z I C E        / PO ÚPRAVĚ 6.3.2018 /

**********************************************************************************

Hráči :   celkem 6

- za každou územní skupinu 2 tříčlenná družstva (např.110-A,110-B a 105-A,105-B );
- každý hráč musí být členem příslušné IPA skupiny;
- na druhé (odvetné utkání) může být i jiné složení družstev než v utkání prvním.
Oproti prvnímu utkání lze však vyměnit maximálně 3 hráče.

Hrací systém :
- hraje se na 4 drahách ( každá dráha 3 hráči - jedno družstvo );
- dráhy se pravidelně střídají tak, že každé družstvo/hráč odehraje 4 hry, a to
vždy 1 hru na jiné dráze;
-    dle časové rezervy lze první hru pojmout jako tréninkovou – NEZAPOČÍTÁ  se
do celkových výsledků

Hodnocení :
-    hodnotí se celkové pořadí jednotlivců  i družstev a pro stanovení pořadí je vždy  
     rozhodující prostý součet dosažených bodů, a to bez jakýchkoli hendykepů,
-    pro výsledek vzájemného zápasu mezi skupinami je  vždy rozhodující součet dosažených bodů všech 6 hráčů dané skupiny;

Startovné :
- každý hráč složí před začátkem hry částku 100.- jako příspěvek na pronájem drah;

Hrací termíny :
1) -  první hrací termín je pondělí 5.3.2018 od 16.30 BOWLING-BAR DYNAMO
2) -  ODVETA se hraje ve středu  dne 18.4.2018 ve stejnou dobu na stejném místě

Ceny :
- v každé kategorii (jednotlivci, družstva ) bude předán pro 3 umístěné diplom;
- diplom bude udělen po ukončení  celého utkání i každé IPA skupině.