IPA

územní skupina 110, České Budějovice

Právě přítomno: 21 hostů a žádný člen

NOVINKY

!!! ĆLENSKÁ SCHŮZE
v Bowlingu Bar
 Dynamo
jste srdečně zváni

dne 5.2.2024 od 15:30 hod.
bližší info <<< zde >>>


Bowling

V rámci pravidelných turnajů v bowlingu vítáme členy i nečleny naší skupiny IPA každé první pondělí v měsíci.

ZPRÁVA
o činnosti územní skupiny IPA č.110 za rok 2014
na členskou schůzi 11. prosince 2014


Vážení přátelé,

polovina prosince bývá už tradičně v činnosti naší územní skupiny věnována bilancování. Obvykle jsem na úvod komentoval situaci a všeobecné okolnosti, které různou měrou ovlivňují, či se nějakým způsobem odrážejí i v životě naší IPA skupiny. A protože se zásadním způsobem NIC nezměnilo a v podstatě VŠE zůstává při starém, tak se tomuto bodu vyhnu.

Letošní rok, jak všichni víte byl 1. rokem nového vedení naší územní skupiny , které jsme si zvolili na poslední VČS. Myslím si, že volbou nového vedení se život skupiny nadále stabilizoval. Naše pravidelná pondělní setkání jsou již tradičním termínem v kalendářích minimálně 1/3 naší členské základny, která je tu také dnes v plném počtu zastoupena, situaci velmi dobře zná, a tak nebudu dále hodnotit ani tento bod.

V minulé zprávě jsem konstatoval, že téměř 2/3 členů tvoří členové, kteří jsou již mimo aktivní službu a pouze cca 1/3 jsou policisté či o.p. Situace se ani v tomto bodě významně k lepšímu nezměnila. Naopak 2 naši členové - aktivní policisté - Edita MINÁRIKOVÁ a Miroslav PROKEŠ svoje členství ukončili a k 31.12.2014 přechází od nás do ú.s.č.105 další policista Honza KRAKOWITZER. Tím, že od 1.1.2014 je našim novým členem Fanda FLORIÁN (taky důchodce) se tedy náš současný stav ustálil na čísle 33 členů.

Dřív, než budu hodnotit plnění ročního plánu a usnesení z minulé VČS musím zmínit nejdůležitější akci v životě IPA České republiky v právě končícím roce, a to 8. kongres České sekce IPA, který se ve dnech 18.-21.9.2014 konal zde v Č.B. Záštitu nad ním převzal i hejtman Zimola, kterého na oficielním přijetí zastupoval, a mohu říci náš velmi dobrý známý, bývalý kolega a nynější ředitel KÚ Milan KUČERA. Nebudu zde nyní komentovat celý průběh jednání. Zásadní informaci jsem podal již přítomným na setkání 6.10.2014 a veškeré materiály jsou dostupné na stránkách České sekce IPA. Kromě perfektní organizace a skutečně výborného zážitku, který jsme si já a Pavla Holubová z těchto 2 dnů odnesli chci zmínit, kromě volby staronového vedení České sekce IPA 3 věci, které se významným způsobem odrazí v činnosti každé skupiny, a to :

1 – změna Stanov IPA vynucená změnou OZ

2 – stanovení nové výše odvodu finanční částky z 200 na 300 Kč na centrálu, což

ve svém důsledku nutně znamená zvýšit členský příspěvek minimálně o 100,-

3 – rok 2015 je posledním rokem, kdy jsou používány „papírové“ členské průkazy do nichž jsou do současné doby vylepovány čl. známky. Z rozhodnutí mezinárodní centrály budou od r. 2016 (i u nás - v některých čl. zemích tento způsob registrace členů již funguje)

Pokud se týká plnění usnesení z naší minulé schůze – citovat : (vzít s sebou !!!!)

Myslím, že mohu konstatovat, že USNESENÍ bylo v zásadě splněno. Bohužel až na jeden, a to poslední bod – znovu citovat.
Smyslem tohoto úkolu pro naše 2 členy, kteří na našem bývalém ObŘ ještě zbyli, bylo zvýšit povědomí o existenci, smyslu a poslání IPA v životě policie a pokusit se tak i touto cestou rozšířit členskouzákladnu naší skupiny. Nepodařilose a tento úkol zůstává v platnosti i na příští rok.

Plán činnosti na letošní rok byl postaven reálně a za dodržení zásady, kterou jsme uplatnili již v minulosti, a to ...“ že méně je někdy více...“(citovat...)

* „pondělky“ jsou již zažité, fungují a průběžně zde projednáváme vše aktuálně potřebné...

* společná setkání členů, a to jak „jarní“, tak i „podzimní“ se myslím vydařila.

Jaro - „akce Chlum“ 25.5.2014, kterou pro nás připravuje „CHLUMÁK“ Milan PŘIKRYL se stejně jako loni velmi dobře vydařila a stává se již tradicí (13 účastníků,

včetně 3 „Hradečáků“). Letos i včetně počasí může všech 11 účastníků přípravu i celý průběh hodnotit velmi kladně. Velmi citlivě zvolená trasa, vlastivědně pojatý výklad Milana Přikryla a i večerní posezení v hospůdce s harmonikou Vendy Pecha prostě neměly chybu.

Podzim„akce Letiště PRAHA“ 16.9.2015, kterou zorganizoval Petr Malovec za přispění Tomáše Hytycha (oba členové naší IPA skupiny) hodnotilo všech 11 přímých účastníků jako velmi vydařenou a jak z exkurze Letiště, tak i „vrtulníkové letky Policie ČR“ s fundovaným odborným výkladem jsme si odnesli , kromě bohaté fotodokumentace i působivý zážitek

* rafty tuto akci již po léta organizuje pod hlavičkou naší územní skupiny Vláďa Takáč. Bylo tomu tak i v letošním roce a pozvánku jste jistě všichni zaregistrovali. Podle mých informací se nikdo z naší skupiny neúčastnil, a protože není přítomen ani hlavní organizátor, tak nemám relevantní informace o jejím průběhu ani letos.

* turnaj ve stolním tenise se z důvodů časových, organizačních, zdravotních a tedy minimálního zájmu nekonal...

* v rámci akcí plánovaných centrálou či jinými územními skupinami zmíním naši účast na akci „KOŠT“ 12.4.2015 u IPA Hrušovany n.J. I odtud jsme si odnesli nejen pěkné skleničky, ale již minimálně podruhé i příjemné zážitky z tradičně dobře organizovaného setkání

* Posledním bodem, který bych chtěl zmínit, byla akce, která původně nebyla v našem ročním plánu zahrnuta. Jednalo se o pozvání našeho dlouholetého „družebního“ partnera IPA Landshut na „ukončení léta“25.-26.10., kde nám měli v plánu oplatit porážku v bowlingu z roku 2012. Nejen že se nejednalo o bowling, ale kuželky,ale hostitelům jejich záměr vůbec nevyšel a obě vítězství /za družstva i jednotlivce/ jsme si odvezli domů my. Jinak musím zdůraznit, a všech nás 5 účastníků to jistě potvrdí, že se jednalo, jak už je zde obvyklé o velmi vydařenou akci a pohostinství našich bavorských přátel bylo i tentokrát příjemným zážitkem.

Celkově lze tedy s uspokojením konstatovat, že Plán činnosti naší územní skupiny byl v celku naplněn a naše činnost v průběhu celého roku byla poměrně aktivní a pestrá.

Kromě již výše plánovaných akci chci zmínit událost, která je nejen v policejním , ale v životě člověka vůbec vždy smutná. Připomínám úmrtí ve službě policistky Petry Zajíčkové, kdy jsme jako skupina zareagovali na výzvu jejích kolegů a připojili se k celorepublikově organizované sbírce. Přímo na květnovém setkání bylo mezi přítomnými vybráno 700,- a následně pak od některých ostatních členů dalších 900,- Kč. Vybráno bylo tedy 1.600,- Kč. Na základě rozhodnutí vedení byla tato částka uložena a z účtu pak na určené konto sbírky za naši skupinu vyplacena zaokrouhlená částka 2000,- Kč. Myslím, že s tímto řešením budeme všichni souhlasit.

Co se týče využívání naší webové stránky, za jejíž průběžné vedení chci také dnes Dušanovi Kupeckému upřímně poděkovat, mohu konstatovat, že se postupně podařilo obohatit především fotogalerii z našich akcí. Stále ještě však pokulhává aktivnější využívání této možnosti výměny informací a vzájemné komunikace dalšími členy. A tak chci věřit, že si ji naši členové snad postupně více osvojí...

Poslední plánovanou akcí pro letošní rok /když nepočítám tuto členskou schůzi/ je již tradiční turnaj v bowlingu. Ten se koná dnes, po skončení ČS přímo zde a je zajištěno občerstvení i drobné ceny pro všechny zúčastněné. Výsledky celoročního bowlingového klání v rámci našich pondělních setkání komentovat nebudu. Každý může nahlédnout, neboť tabulka je průběžně vedena a vyvěšena na našem webu.

ZÁVĚR :

Letošní zprávu lze ukončit optimističtěji než v letech minulých.

Myslím, že se začíná dařit to, co jsme si na počátku roku předsevzali, a doufám, že tento trend bude pokračovat. Ještě jednou chci tedy v závěru poděkovat všem členům, kteří se aktivně zapojují do života naší skupiny, ale zejména těm, kteří pro nás tyto akce přímo nebo alespoň spoluorganizují. Myslím, že těžko na závěr vymyslím něco převratně nového, a tak znovu použiji závěr z minulých zpráv, který, myslím si, vyjadřuje vše potřebné, a to :


Dokud budeme mít chuť se aktivně podílet na takové činnosti, která je v celé své šíři vyjádřená v hesle SERVO per AMIKECO nejen pro sebe, ale i pro druhé, dotud bude naše územní skupina IPA č.110 existovat
.

Zpracoval : Jiří Nevyjel – vedoucí územní skupiny IPA č.110 České Budějovice


Poznámky do diskuze :

- stanovení výše členského příspěvku za skupinu /zda skokově ? 800,- nebo jen 700,-/

- zda by nebylo vhodné změnit termín VČS již na listopad či až leden...???

- vlastní trička s logen a „firmou“ z Č.B....? eventuelně další drobné předměty, které, jak se

ukazuje při setkáních bývají celkem zvykem na výměnu...?