IPA

územní skupina 110, České Budějovice

Právě přítomno: 24 hostů a žádný člen

NOVINKY

!!! ĆLENSKÁ SCHŮZE
v Bowlingu Bar
 Dynamo
jste srdečně zváni

dne 5.2.2024 od 15:30 hod.
bližší info <<< zde >>>


Bowling

V rámci pravidelných turnajů v bowlingu vítáme členy i nečleny naší skupiny IPA každé první pondělí v měsíci.

International police association

územní skupina č. 110

  

370 74 ČeskÉ BudĚjovice, praŽskÁ 558, poŠtovnÍ pŘihrÁdka 126

 tel.: 607 645 559, fax: 974 221 960, e-mail: info@ipacb.cz

iČo: 69084866 ČÍslo ÚČtu: BÚ 151223340/0300

International police association mÁ poradnÍ stAtut v hospodÁŘskÉ a sociÁlnÍ radĚ rady evropy


 České Budějovice 17.4.2013

  

Předsednictvo

IPA – Sekce České republiky

 

 

Návrh na ocenění členů územní skupiny IPA č.110 České Budějovice.

 

 

Ve smyslu ustanovení Stanov IPA-sekce České republiky §24 o „oceňování členů“ n a v r h u j e předsednictvo územní skupiny IPA č.110 České Budějovice propůjčit :

 

,,STŘÍBRNÝ odznak International Police Association sekce České republiky“ těmto členům :

 

HASNEDL Václav, nar. 27.2.1952, členem IPA od 1.9.1992,CZ 105 032

- splňuje podmínky podle §24 odst.3,písm.a);

 

Ing. KUČERA Jan, nar. 20.8.1948, člen IPA od 1.6.1992, CZ 104 001

- splňuje podmínky podle §24 odst.3, písm.a);

 

Mgr.KUČERA Petr, nar.134.1975, člen IPA od 1.1.1994, CZ 105 087

- splňuje podmínky podle §24 odst.3, písm.b) a c);

 

KUPECKÝ Dušan, nar.2.6.1967, člen IPA od 1.7.2002,CZ 110 066

- splňuje podmínky podle §24 odst.3, písm.b) a c);

 

JUDr. TAKÁČ Vladimír, nar.13.11.1959, člen IPA od 1.2.2001, CZ 110 056

- splňuje podmínky podle §24 odst.3, písm.b) a c);

 

ROSENZWEIG Gustav, nar.20.6.1959, člen IPA od 28.5.1993

- splňuje podmínky podle §24 odst.3,písm.a);

 

 

,,ZLATÝ odznak International Police Association sekce České republiky“ těmto členům :

 

BĚHOUNEK Miroslav, nar.7.10.1958, člen IPA od 2.6.1993, CZ 110 015

 

- splňuje podmínky dle §24, odst.4, písm.a) a c) i tím, že jako zakládající člen územní

skupiny č.110 působí od r.1994 v různých funkcích předsednictva až do současné

doby n e p ř e t r ž i t ě – nyní člen KRK. Po celou dobu členství aktivně spoluvytváří

činnost územní skupiny;

 

 

 

JUDr. MALOVEC Jaroslav, nar.7.6.1951, člen IPA od 2.6.1993, CZ 110 016

 

- splňuje podmínky dle §24, odst.4, písm.a) a c) zejména tím, že jako zakládající člen

územní skupiny č.110 působí od jejího vzniku v r.1993 v různých funkcích předsednictva

až do současné doby (kromě období 2008-2010) – nyní předseda KRK. Po celou dobu

členství aktivně určoval směr a tvořil podstatnou část činnosti územní skupiny.

 

NEVYJEL Jiří, nar.18.18.1951, člen IPA od 1.1.1998, CZ 110 036

 

- splňuje podmínky dle §24, odst.4, písm.a) a c) zejména tím, že jako dlouholetý člen

územní skupiny č.110 působí od r.1999 v různých funkcích předsednictva až do současné

doby – od března 2013 jako předseda . Po celou dobu svého členství aktivně spoluvytváří

a ovlivňuje činnost územní skupiny.

 

Předsednictvo se dále usneslo v souvislosti s oslavami 20. výročí založení navrhnout

za dlouholetý aktivní přístup k práci v rámci územní skupiny udělení PAMĚTNÍCH MEDAILÍ IPA následujícím členům :

 

BÚZEK Rudolf, nar. 10.7.1964, člen od 1.1.1998, CZ 110 042;

HOLMAN František, nar. 9.10.1948, člen od 1.3 2002, CZ 110 064;

JOVANOVIČOVÁ Jana, nar. 25.2.1957, člen od 1.5.2006, CZ 110 090;

KAISLER Vladimír, nar.16.4.1954, člen od 1.9.2003, CZ 110 078;

LIPŠ Karel, nar.24.7.1947, člen od 1.1.1995, CZ 110 028;

MAŠÁT Tomáš, nar. 30.3.1969, člen od 1.4.1999, CZ 110 049;

Ing.ŠNEJDAR Jaroslav, nar.18.8.1957, člen od 1.1.1995, CZ 105 095;

 

 

V souvislosti s oslavami 20. výročí založení územní skupiny žádám, ve smyslu čl.1 odst. 8), o souhlas předsednictva k použití znaku IPA na pamětní listy a drobné upomínkové předměty.

 

 

S pozdravem SERVO per AMIKECO

 

Vedoucí územní skupiny č.110

 

Jiří Nevyjel v.r.

 

------------------------------

Kontakt :

Jiří Nevyjel, 607 645 559