IPA

územní skupina 110, České Budějovice

Právě přítomno: 181 hostů a žádný člen

NOVINKY

!!! ĆLENSKÁ SCHŮZE
v Bowlingu Bar
 Dynamo
jste srdečně zváni

dne 5.2.2024 od 15:30 hod.
bližší info <<< zde >>>


Bowling

V rámci pravidelných turnajů v bowlingu vítáme členy i nečleny naší skupiny IPA každé první pondělí v měsíci.

STARTOVNÍ a VÝSLEDKOVÁ LISTINA
v bowlingovém turnaji IPA 110

středa 12.12. 2012

Pravidelnou tečkou za  prosincovou schůzí naší územní IPA skupiny je již tradičně turnaj v bowlingu. A nebylo tomu jinak ani  na závěr roku 2012. Bylo potěšující, že stejně jako loni se turnaje zúčastnilo 13 startujících ze 17 účastníků schůze.
Organizační opatření  "vše pod jednou střechou", které bylo poprvé uplatněno již  v loňském roce, se opětovně osvědčilo. Mělo to i tu výhodu, že jsme se při následné    volné, již neoficielní části setkali s poměrně početnou skupinou známých tváří - bývalých, ale pro některé z nás i současných kolegů z "kraje". A i toto neplánované setkání přispělo k velmi dobré atmosféře celého večera. Díky neplánované iniciativě Jardy Malovce, Fandy Holmana a Vládi Kaislera, kteří (kromě oficielních cen pro první 3 místa) zadotovali turnaj dalšími drobnými dárky, mohli téměř všichni hrající účastníci (kromě 2 mužských účastníků z konce tabulky) obdržet cenu.
Výhodou letošního ročníku bylo také to, že si někteří vzpomněli, že vlastní nějaké to záznamové zařízení, a tak si může většina účastníků prohlédnout svoje foto v naší ještě stále dost chuďoučké fotogalerii. Myslím, že se schůze i následný turnaj vydařily a postupně - ti, co ještě chtěli pomáhat manželkám s vánočním cukrovím dříve, my ostatní později - jsme se v dobré náladě rozešli. Doufám, že příští ročník, který budeme pořádat jako jubilejní v roce 20. výročí naší územní skupiny, se vydaří nejméně tak, jako ten letošní.

Konec roku tradičně připomenul a na další setkání - pravidelné "bowlingové pondělky" se těší

                                                                                                                                                              Váš DVV Jirka Nevyjel