IPA

územní skupina 110, České Budějovice

Právě přítomno: 57 hostů a žádný člen

NOVINKY

!!! ĆLENSKÁ SCHŮZE
v Bowlingu Bar
 Dynamo
jste srdečně zváni

dne 5.2.2024 od 15:30 hod.
bližší info <<< zde >>>


Bowling

V rámci pravidelných turnajů v bowlingu vítáme členy i nečleny naší skupiny IPA každé první pondělí v měsíci.

ZPRÁVA

o činnosti územní skupiny IPA č.110 za období
2020 – 2022 na výroční členskou schůzi,
konanou dne 20. Února 2023


Vážení přátelé,

výroba a následná distribuce nových členských průkazů mezi členy, jsou již několik roků určujícím činitelem při volbě termínu našich výročních členských schůzí. Volba letošního termínu byla však navíc několikerým odložením ovlivněna, řekl bych „vyšší mocí“….

Jak všichni víte, budeme dnes hodnotit trochu delší, a také komplikovanější období, kterému jsme si již běžně navykli říkat „DOBA COVIDOVÁ“. Myslím, že toto období, které jsme všichni společně prožívali velmi emocionálně, není již třeba zbytečně komentovat. Jen potvrdím, že tato doba vůbec nepřála spolkové činnosti a musím přiznat, že hrozil i úplný zánik naší skupiny. O tom aź při volbě nového vedení.

Ke stavu členské základny uvedu pouze 2 informace :

1) - současný početní stav územní skupiny IPA č.110 Č.Budějovice k dnešnímu dni, po  

     ukončení členství 5 členy a přijetí 1 nového člena, činí rovných 30 členů.

2) - Tímto novým členem naší územní skupiny je od 1.1. letošního roku příslušník obecní policie Týna nad Vltavou Patrik ŠUPITAR, nar.23.9.1993. A protože právě studuje Policejní akademii, nemůže se dnešního jednání osobně zúčastnit. Vzhledem k období jeho žádosti neproběhlo jeho přijetí za člena „standartně“ ( ale projednáváno bylo na pondělním setkání členů 6. června 2021), je nutno, pro naplnění stanov, odsouhlasit jeho přijetí na našem dnešním jednání.

  

Co se týká plnění usnesení z naší minulé schůze a plnění ročního plánu, není co citovat (viz doba COVIDOVÁ), a tak provedu pouze výčet akcí, které se se zvýšeným úsilím v omezovacím mezidobí přece jen podařilo realizovat :

* „pondělky“ jsou již zažité, fungují a průběžně, když to podmínky pro sdružování dovolily, jsme se i setkávali. Vše aktuálně potřebné jsme i v úzkém kruhu členů projednali a následně si pak vždy trochu potrénovali náš oblíbený sport

- naše IPA BW Liga tak přece jen, s různě dlouhými přestávkami také probíhala

(9. a 10.-11.ročník – VYHLÁSIT a předat diplomy – i pro CAHÁKA – dát P. Dvořákovi )


* společná setkání :

   - akce JARO - cyklovýlety „ NOVOHRADSKEM“

se za hodnocené období , dík organizačnímu úsilí Gusty Rosenzweiga uskutečnily hned 2x:

1) - plánovaný na květen se nakonec uskutečnil až 12.-13.září 20 – z naší tradiční základny na HAMRU po trase do „Muzea vysídlených obcí Novohradska“ v obci Kamenná, které jsme opouštěli se trochu smíšenými pocity až na Buškův Hamr, kde jsme si náladu vylepšili příjemným vlastivědným zážitkem a hlavně s láskou upečenou bábovkou, kterou pro nás Gusta nejenom sám upekl, ale celou cestu i pečlivě zabalenou na Buškův Hamr přivezl.
Příjemný výlet jsme pak zakončili znovu v Terčině Údolí, na „Šnokyho“ HAMRU, kde jsme od Vlasty Malovců dostali „památeční“ malované kameny a v závěru dne jsme si taky pěkně zabékali, když nám Venda Pech tradičně zpříjemnil večer svojí harmonikou.

2) – po vynucené COVIDOVÉ přestávce v roce 2021 se Gusta Rosenzweig nechal znovu umluvit   a druhý velmi pěkný cyklovýlet v hodnoceném období pro nás připravil ve spolupráci s Dušanem Kupeckým ve dnech 21.- 22.května 2022 . Tentokrát připravil cca 50 kilometrovou trasu a hned na 1. průběžném cíli v Jílovicích - Pálenice Anton KAAPL, jsme po nákupech a i ntenzivní ochutnávce následně i při exkurzi v soukromém jílovickém pivovárku , nabrali trošku zpoždění.
Postupně jsme vše dohnali a na SAFARI v Hluboké u Borovan už v klidu poobědvali. Druhé zpoždění jsme nabrali při neplánované zastávce na jílovickém nádraží, kdy jsme absolvovali prohlídku Veterán Muzea pana Emila RODĚJE se zaujatým výkladem i drobným pohoštěním jeho majitelem. A tradiční večer na Hamru, znovu s harmonikou Vendy Pecha opět neměl chybu.

   - do akcí JARO – patří také plánovaný 3. ročník vzájemného utkání v bowlingu IPA č.110 a č.105

Dne 2. března 2020 byl sice odehrán 1.hrací den, ale vzhledem k tomu, že měl soupeř potíže se sestavením družstva k odvetě, a následně začala platit covidová pravidla, tak už toto vzájemné utkání zůstalo nedohráno. A stav bowlingové reprezentace u 105 naznačuje, že další ročník už zřejmě zahajovat nebudeme…

   - akce PODZIM – do podzimních akcí pravidelně zahrnujeme zejména střelecké odpoledne v Lišově . A rád konstatuji, že se nám v tomto ohledu podařilo do opatření v kritickém období vklínit i střeleckou sobotu v Lišově a od podzimu 2020 pořádáme každoročně tuto akci společně – úz.sk.110 IPA a VETERÁN NOS PČR Jčk.

   - rok 2020 – 13 účastníků, (9/4) -1. KAISLER, 2.ANTONICKÝ, 3.KEJVAL
                        a ve družstvech zvítězilo „IPA B“- Antonický, Kaisler, Nevyjel

   - rok 2021 – 19 účastníků (11/8) – 1. ŠEBELA, 2. KEJVAL, 3. BĚHOUNEK
                       Spoj dr.II. – Stejskalová, Šebela, Šnejdar

   - rok 2022 – 12 střelců (6/6), - 1. ŠNEJDAR,2. MALOVEC (o1b.!), 3. KAISLER
                        Vítězem družstvo ve sl. – Malovec, Kaisler, Kejř

Myslím, že se vždy jednalo rovněž o vydařené akce, ve kterých hodláme i nadále pokračovat. A společně jsme se (IPA a VETERÁN) také podělili o náklady za pěkné ceny i příjemné občerstvení.

* rafty“ – tuto akci již po léta organizuje pod hlavičkou naší územní skupiny náš dlouholetý člen a bývalý předseda Vláďa TAKÁČ. Bylo tomu tak i v uplynulém období a pozvánku jste jistě všichni zaregistrovali. Podle mých informací se kromě hlavního organizátora nikdo další z naší skupiny pravidelně neúčastní. Na našich stránkách si však zájemci mohou z této akce prohlédnout bohatou foto i video dokumentaci…

* akce plánované centrálou či jinými územními skupinami, popř. jinými spolky….

- co se týká dalších akcí, pak poprvé jsme v tomto bodu mohli vykazovat svoji činnost od

roku 2017. A i hodnocené období nevyšlo na prázdno.“. Myslím, že je třeba se zmínit zejména o 3 záležitostech :

1) - 7. a 8. celokrajské SHS 2021 a 2022
- i v hodnoceném období jsme v kategorii mužů nad 60 let z řad našich členů postavili družstvo „VETERÁNI IPA“ ve složení – NEVYJEL, PECH, ŠNEJDAR a ŠUMBERA, které, od svého 1. startu v roce 2017, kdy zvítězilo, dokázalo doposud svá 1.místa vždy obhájit (poháry jsou ve vitríně). Na posledních, tedy 8. celokrajných SHS se nám zadařilo i v jednotlivcích, kdy já jsem obsadil 1. a Milan ŠUMBERA 2. místo celkově!

2) - 5. Mezinárodní SHS v Mostě ve dnech 13.-15.7.2022

- vítězstvím v kraji jsme již počtvrté získali nominaci jako mužská část smíšeného družstva, které reprezentovalo seniory Jihočeského kraje. Spolu se 3 seniorkami z Č.B. jsme pak vylepšili své 6. místo z Plzně 2017, 4. místo 2018 v Olomouci, 3.místo na domácí půdě v r. 2019 na celkově výborné 2. místo na 5.MSHS v Mostě v konkurenci 18 družstev. Završením tohoto úspěchu bylo pak  přijetí ve čtvrtek 2. září zástupkyní ředitele Krajského úřadu Jihočeského kraje, paní Lucií KOZLOVOU, kde jsme před televizní kamerou Jihočeské televize, kromě občerstvení obdrželi i drobné dárky.

3) - V měsíci říjnu se měl konat další ročník „Krumlovského medvěda“,
Tohoto střeleckého klání s více jak stočlenným startovním polem se naše IPA družstvo pravidelně (a celkem i úspěšně) v minulosti několikrát účastnilo. V roce 2022, cca 10 dnů před termínem bylo, bohužel, z technických důvodů zrušeno…

* Poslední, v hodnoceném období, a již 2x odloženou plánovanou akcí byl 20. ročník našeho turnaje v bowlingu. I když si všech 9 aktivních hráčů a i 1 nehrající účastník celý večer pěkně užilo, myslím, že množství hodnotných cen, skvělé občerstvení i vynaložené úsilí při jeho organizaci si tento jubilejní ročník zasloužil více soutěžících hráčů. Ale i tak byla atmosféra celého večera výborná a po té, co byly rozebrány všechny připravené ceny, jsme všichni odcházeli domů spokojeni

Výsledkovou tabulku i s připojeným komentářem, včetně výsledků naší „bowlingové ligy“ za minulé období jsem nechal kolovat, ale naleznete vše opět (dík Dušanovi ) na našich www stránkách.

V této souvislosti bych chtěl znovu poděkovat všem členům našeho družstva ze seniorských her, kteří se velkoryse vzdali celé řady svých cen a věnovali je ve prospěch vítězů jednotlivých soutěží a turnajů v rámci naší územní skupiny !

!!!   NEZAPOMENOUT   !!! VYHLÁSIT výsledky a předat DIPLOMY za ligu i turnaj !!!

   Celkově lze tedy s uspokojením konstatovat, že přes „covidové překážky“ byla naše činnost v průběhu hodnoceného období 202-2022 i tak poměrně aktivní a pestrá. A za to bych chtěl všem, jak účastníkům, tak hlavně všem, co se nějakým způsobem podíleli na organizaci jednotlivých akcích činnosti celé skupiny v tomto nelehkém období opravdu velice srdečně poděkovat. A to zejména Jardovi Malovcovi, Gustovi Rosenzweigovi, Pavle Holubů, Vláďovi Kaislerovi, Dušanovi Kupeckému i všem dalším aktivním členům. A v neposlední řade nesmím zapomenout ani na našeho „dvorního muzikanta“ Vendu Pecha. Ještě jednou mé upřímné poděkování za Vaši práci.

ZÁVĚR :

Tradičně jsem končíval svoje zprávy stejný konstatováním :

Dokud budeme mít chuť se aktivně podílet na takové činnosti, která je v celé své šíři vyjádřená v hesle SERVO per AMIKECO nejen pro sebe, ale i pro druhé, dotud bude naše územní skupina IPA č.110 existovat.

Jistě si vzpomenete, že jsem začátkem listopadu oslovil Vás všechny mailem – část ocituji :

„Složení členské základny naší územní skupiny bylo ( a je), vzhledem k charakteru činnosti cizinecké policie, poznamenáno specifikou této služby. Členská základna je "rozmístěna" od Volar, přes Prahu, celé jižní Čechy až na Moravu.
Věkový průměr se za dobu existence skupiny výrazně proměnil. Ze 34 členů (na začátku letošního roku), je plných 50% důchodců...!
Naplňovat tak potřeby základního poslání, služebního zaměření členů IPA a aktuálně reagovat na vývoj změn je proto velmi složité.

Zkrátka, za dobu, co jsem převzal vedení skupiny ( a bude to již 10 let)  si už uvědomuji potřebu změny. Vzhledem k tomu, že následující VČS, která se bude konat na přelomu ledna a února 2023 (budete včas vyrozuměni), bude schůzí VOLEBNÍ, je třeba konat !      Z konzultací, které jsem v tomto směru dosud provedl vyplývá, že "únavový syndrom" postihl i některé další členy výboru !!! A bude proto NUTNO zvolit zcela nové vedení skupiny. 

Obracím se proto na VÁS VŠECHNY s tím, abychom našli mezi sebou ty, kteří mají chuť, ale i nápady, jak naplňovat krásné motto IPA - SERVO per AMIKECO.

Trochu optimisticky lze hodnotit skutečnost, že výbor nemusí být již pětičlenný, ale postačí tříčlenný..

Každý, kdo má zájem se na řízení skupiny podílet je vítán !!! V opačném případě - nepodaří-li se nám sestavit nové vedení skupiny - nastoupí proces ukončení její činnosti a bude nutno řešit převody členů do jiných IPA skupin. Proto chci věřit, že se mezi Vámi najde skupina šikovných a ochotných policistů, kteří už teď vědí, jak na to...“

A jsem velice rád, že se našli členové, kteří mají dostatek chuti a entuziasmu pokračovat v činnosti naší územní skupiny, a díky jim, že jsme tedy schopni si tady dnes zvolit nové vedení.

Zpracoval : Jiří Nevyjel – vedoucí územní skupiny IPA č.110 České Budějovice

Poznámky: