IPA

územní skupina 110, České Budějovice

Právě přítomno: 63 hostů a žádný člen

NOVINKY

!!! ĆLENSKÁ SCHŮZE
v Bowlingu Bar
 Dynamo
jste srdečně zváni

dne 5.2.2024 od 15:30 hod.
bližší info <<< zde >>>


Bowling

V rámci pravidelných turnajů v bowlingu vítáme členy i nečleny naší skupiny IPA každé první pondělí v měsíci.

STARTOVNÍ a VÝSLEDKOVÁ LISTINA
v bowlingovém turnaji IPA 110

pondělí 3.1. 2011 (jako náhrada za 16.12.2010)

Turnaj v bowlingu, jako poslední plánovaná akce v Ročním plánu 2010, byl termínován shodně s členskou schůzí naší územní skupiny, a to na 16.12.2010 od 17.00 hodin. Vše, včetně bohatého občerstvení  a tradičně velmi pěkných cen od pana ŠTARKA,  bylo zajištěno ve FITNESS CENTRU POUZAR. Původní záměr předsednictva ú.s."nalákat"  tak pokud možno všechny zúčastněné členy i  na tuto  společenskou  část se však,  i přes  pečlivou  organizační  přípravu,  podařilo  naplnit  jen z části.

Z 18 prezentovaných na schůzi se tedy sportovně - společenské části  setkání zúčastnilo 12 členů a do vlastní hry se jich zapojilo 10. Tento den nám však opravdu štěstí příliš nepřálo, a tak se stalo, že ve 3.hře  3.kola došlo k poruše na jedné ze dvou drah.  Utrhla se totiž kuželka, což se ukázalo být v danou chvíli nepřekonatelným problémem a turnaj byl po dohodě všech zúčastněných ukončen bez vítěze…!

Všichni  soutěžící byli sice v dané chvíli touto  skutečností trošičku  rozladění, ale při následné konzumaci opravdu bohatého občerstvení, již s bříšky naplněnými množstvím lahůdek, jednomyslně rozhodli. Náhradní  turnaj  se bude  konat  v nejbližším  možném  termínu  pravidelných  pondělních setkání,  a to 3.ledna 2011 od 17.00 hodin.  V tomto termínu pak již bez komplikací turnaj proběhl. Oproti původním 12 účastníkům se dostavilo pouze 7 "skalních" hráčů (z toho mimo soutěž nečlen Beďa Machala) a 1 vytrvalá divačka Jana Jovanovičová.

Soutěživé  atmosféře  to však  na úrovni vůbec neubralo,  ba právě naopak,  a tak mohly být ceny a diplomy,  i když již s datem 16.12.2010, vítězům konečně uděleny (viz.tabulka výsledků výše). Všichni už se těšíme na příští pondělí  7.února 2011 od 17.00 v bowlingovém centru JISKRA a doufáme, že se pondělní setkání členů naší územní skupiny opravdu stanou PRAVIDELNÝMI !!!

Jako přímý účastník a organizátor zpracoval  DVV J.N.