IPA

územní skupina 110, České Budějovice

Právě přítomno: 50 hostů a žádný člen

NOVINKY

!!! ĆLENSKÁ SCHŮZE
v Bowlingu Bar
 Dynamo
jste srdečně zváni

dne 5.2.2024 od 15:30 hod.
bližší info <<< zde >>>


Bowling

V rámci pravidelných turnajů v bowlingu vítáme členy i nečleny naší skupiny IPA každé první pondělí v měsíci.

Vážení kolegové,
členové územní skupiny IPA č.110, pro zaplacení členství jako každý rok je nutno opět dodržet termín a částku 700,- Kč uhradit

NEJPOZDĚJI do 30.9.2023 !!! 

Vážení členové územní skupiny IPA č.110,

 
upozorňuji na blížící se termín placení členských příspěvků členy IPA.

viz ustanovení čl. 6 Stanov IPA sekce ČR :

 1. Územní skupiny do 30.9. vyberou od svých členů členský příspěvek....

 

Je tedy nutno dodržet termín a částku 700,- Kč uhradit NEJPOZDĚJI do 30.9.2023 !!!

Ti z Vás, kteří jste v dojezdové vzdálenosti máte možnost uhradit tuto částku přímo na našem prvním poprázdninovém setkání v pondělí 4.9.2023 od 16.15 na DYNAMU.

 

    Jinak stále platí, že lze platit přímo u naší pokladní Pavly Holubové na KŘ PČR v Č.B., popř. u našeho sekretáře Mgr. Petra Kučery na Odboru CP, Pražská 558. Platbu převodem lze realizovat na číslo účtu naší IPA skupiny - 151223340/0300

 

S pozdravem "SERVO per AMIKECO", Jirka Nevyjel

 

 

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION

sekce České republiky

Kounicova 24, 61132 BRNO

tel.: +420 974 621212, +420602541754

e-mail: gs.ipacr@seznam.cz,

internet: www.ipacz.cz

IČO: 18235395,       číslo účtu: 28037331/0100

Brno 8. srpna 2018

                                                                                               

                                                                                                         

Vedoucím                                                                                              

územních skupin IPA

sekce České republiky

Členské průkazy IPA 2018 – informace

 

 

            Při přípravě a objednání průkazů IPA na rok 2019 bude postupováno v souladu s ustanovením čl. 6 Stanov IPA sekce ČR.

  1. Územní skupiny do 30.9.2017 vyberou od svých členů členský příspěvek. Odvod do pokladny sekce činí 300,- Kč za jednoho člena.
  2. Nejpozději do 15. října 2017 převeďte příslušnou částku na účet sekce (číslo účtu je uvedeno v záhlaví). Do variabilního symbolu napište číslo vaší územní skupiny a do zprávy pro příjemce počet členů, za které platbu posíláte. Věnujte těmto údajům patřičnou pozornost, předejde se tak případnému dohledávání vašich plateb.
  3. Proveďte kontrolu aktuálnosti uvedených členů a případné nesrovnalosti označte a udejte údaje správné (např. nesprávné datum narození, apod.). V žádném případě soubor neupravujte, žádné údaje nemažte, neukládejte v jiném formátu, neměňte formát buněk apod. Takto aktualizovaný soubor bude současně závaznou objednávkou průkazů na rok 2019. Tento soubor mi zašlete také nejpozději do 15.10.2018

V příloze vám zasílám aktuální soubor vašich členů, kterým byl vydán členský průkaz na rok 2017, včetně nově přijatých členů v průběhu roku 2017.

 

U členů, kteří jsou v seznamu na rok 2018 a nezaplatí členský příspěvek na rok 2019, tuto skutečnost vyznačte („nezaplatil“). Zda bude těmto členům ukončeno členství pro nezaplacení členského příspěvku nebo zaplatí dodatečně bude řešeno až následně.

Pokud máte zájemce o přijetí, doporučuji je realizovat až k 1.1.2019, aby nemuseli platit členský příspěvek za rok 2018 a 2019. Přihlášky těchto členů mi pošlete, členský poplatek zahrňte do celkové platby za celou vaši územní skupinu a napište je do seznamu s datem přijetí 1.1.2019.

Připomínám skutečnost, že průkazy jsou zasílány k výrobci do Německa, proto nedodržení stanovených termínů ze strany některé územní skupiny, zdržuje odeslání seznamů průkazů všech územních skupin. V případě dodržení stanovených termínů je reálný předpoklad, že nové průkazy na rok 2019 vám budou zaslány zpět do Vánoc.


S pozdravem SERVO PER AMIKECO

Mgr. Pavel Fiala v.r.

generální sekretář

.